UNIDADE 9 ROMA

PROXECTO 1º A/B  "AVE CÉSAR"

PARQUE DE ATRACCIÓNS SOBRE A ANTIGA ROMA

1º RECABAMOS INFORMACIÓN

2º REPARTIMOS O TRABALLO EN GRUPO BASE COOPERATIVO

3º REALIZACIÓN DAS CARTULINAS QUE ILUSTRARÁN COMO SERÁ O NOSO PARQUE

4º EXPOSICIÓNS NA CLASE SOBRE O TRABALLO REALIZADO

5º REALIZACIÓN DUN CUESTIONARIO SOBRE O APRENDIDO SOBRE A ANTIGA ROMA

VIDEOS SOBRE ROMA E DOCUMENTAIS INTERESANTES

FUNDACIÓN DE ROMA

TODOS OS CAMIÑOS CONDUCEN A ROMA

A FAMILIA ROMANA

O DEREITO ROMANO

A ROMA IMPERIAL

Actividades no caderno:

1. Debuxar no caderno un mapa coa ubicación xeográfica de Roma.

2. Orixe de Roma-Mitoloxía frente á realidade

Diseñamos nuestra atracción nos inspiramos en otros parques existentes

Non podemos esquecer a estrutura que ten que ter o noso mapa, comezaremos pola realización dunha cuadrícula na cartolina. 

Escollemos o tema para a nosa atracción entre as seguintes: Termas, Teatro, Anfiteatro, Panteón, Acueduto, Circo