UNIDADE 11 A MONARQUÍA HISPÁNICA

CARLOS I/V, o César

FILIPE II, o Prudente

FILIPE III, o Piadoso

FILIPE  IV, o rei grande, o rei planeta ou o festeiro maior do reino

CARLOS II- O rei feitizado

A Monarquía Hispánica

1. A monarquía universal de Carlos v

A herdanza de Carlos V

A política exterior

Os custos do Imperio

2. A Monarquía Hispánica de Filipe II

O goberno interior de Filipe ii reinado

A política exterior

3. Os Austrias no século xvii: a defensa do Imperio

O reinado de Filipe iii

Filipe iv e o conde duque de Olivares

A crise de 1640 e o final do reinado

Carlos ii e o problema sucesorio

4. A conquista e colonización de América

As grandes viaxes de exploración

As expedicións de conquista

A organización dos territorios americanos

Os xustos títulos

5. Sociedade e economía na España dos Austrias

Unha sociedade estamental

As limitacións da mentalidade social

O impacto do Imperio na economía

A crise do século XVII

6. Sociedade e economía na América hispana

A economía colonial

A nova sociedade americana

A cultura nos territorios americanos


PREGUNTAS CLAVE DO TEMA

- Quen era Carlos V e que pretendía co seu ideal demonarquía universal?

- Como continuou Filipe II a política do seu pai e a que problemas se enfrontou?

- Que características tivo a política da dinastía dos Austrias no século XVII?

- Como se organizaron os territorios americanos tras a conquista?

- Como era a sociedade española e que cambios económicos se viviron neses séculos?

- En que consistía a economía colonial e como afectou á sociedade americana?