UNIDADE 4 A COLONIZACIÓN E O IMPERIALISMO e OS INICIOS DO SÉCULO XX(Temas 4 e 5 do libro)

PALABRAS CLAVE

POTENCIAS CONTINENTAIS NO SÉCULO XIX

NACIONALISMO ALEMÁN

UNIFICACIÓN-ITALIA E ALEMANIA

IMPERIOS EN DECADENCIA NO SÉCULO XIX

COLONIALISMO - Primeiro colonialismo

NOVA FASE DE COLONIZACIÓN 1830

CAUSAS DO COLONIALISMO (Económicas, demográficas, políticas e ideolóxicas)

CONFERENCIA DE BERLÍN

POTENCIAS EXTRAEUROPEAS (EEUU E XAPÓN)

ESTADO DE BENESTAR

EMANCIPACIÓN FEMENINA

IMPRESIONISMO E POSTIMPRESIONISMO

ESPAÑA

Morte de Fernando VII e rexencia de Mª Cristina-

1840 Rexencia do Xeneral Espartero

Reinado de Isabel II Filla de Fernando VII

Sexenio Democrático

Amadeo I de Saboia

ALFONSO XII


BELLE ÉPOQUE 

O CAMIÑO CARA A GUERRA

A TRIPLA ALIANZA ( Alemania, Austria-Hungría, Italia que más tarde revierte sus alianzas) 

A TRIPLA ENTENTE (Francia/Rusia/Gran Bretaña)

I GUERRA MUNDIAL (Guerra de Movementos, Guerra de Posicións e Ofensiva Alemá)

A REVOLUCIÓN RUSA

ESPAÑA ENTRE DOUS SÉCULOS

O REINADO DE ALFONSO XIII fillo de ALFONSO XII