TEMA 4 IMPERIALISMO E COLONIALISMO  

SÉCULO XIX -COLONIALISMO (Resume )

A sociedade da 2ª metade do século XIX canto ao social é unha sociedade de clases (non existen xa os estamentos do Antigo Réxime).

As clases sociais eran:

  • Burguesía e nobreza que se converteran nunha clase CONSERVADORA.
  • Clases medias: que amortecían as tensións entre as clases altas e baixas.
  • Labregos e proletariado: diminuen os labregos e se incrementa o proletariado, cara 1900 a metade da poboación británica é a clase obreira e un terzo dos alemás e dos franceses.

Estado de Benestar

Mentres se estendía o sufraxio universal masculino o Estado comeza tímidamente a ocuparse do BENESTAR da poboación, en parte para frear os progresos do socialismo (ao que vían como unha ameaza política).

Implántanse seguros de enfermidade e vellez, leis de ensinanza obrigatoria e introdúcense avances na saúde pública e no urbanismo (iluminación e rede de sumidoiros) que contribuíron a erradicar os problemas nos barrios obreiros.

Na 2ª metade do século XIX o movemento obreiro tratou de crear asociacións internacionais:

  • A Primeira Internacional-1864,Londres (AIT) con dúas tendencias opostas:
  • Marxistas-Loita de clases, revolución do proletariado, partidos políticos para tomar o poder. (Manifiesto comunista ENGELS Y MARX)
  • Anarquistas-Abolir toda autoridade política (Mikhail BAKUNIN)

En 1872 ruptura entre ambos grupos e máis tarde termina disolvéndose.

  • A Segunda Internacional- 1889, ou Internacional socialista, de ela xurdiu unha tendencia socialdemócrata sobre todo no socialismo alemán, o máis poderoso de Europa.

Danse tensións entre os partidarios do carácter internacional e os nacionalistas. Destaca ROSA LUXEMBURG.

A internacional pretendía unir á clase obreira por encima dos conflitos entre países.

MOVEMENTO DE EMANCIPACIÓN DA MULLER

A loita polo subraxio feminino.

As mulleres que sempre traballaran agora podían loitar pola emancipación, se lles abren as portas da educación secundaria a partir de 1880, e cada vez máis mulleres poden acceder á universidade (en Reino Unido

As profesións sempre relacionadas cos roles tradicionais. Comezan a ser económicamente independentes, non se logra nada ata despois de 1914, durante a 1ª Guerra Mundial salvo casos illados. O 1º País foi NOVA ZELANDIA en recoñecer o dereito a voto feminino.

ARTE NO S. XIX

Impresionismo, postimpresionismo en pintura.

Monet impresionista.

Van Gogh, Toulouse-Lautrec e Cézanne en postimpresionistas.

A Escola de Chicago e o modernismo en arquitectura.

Escola de Chicago, utilitarista cos rañaceos.

Enxeñería do ferro forxado, Torre Eiffel.

En Europa modernismo ou Art Nouveau- Antonio GAUDÍ

ESPAÑA

Do reinado de ISABEL II ao SEXENIO DEMOCRÁTICO

1833 morre Fernando VII - A súa filla Isabel ten 3 anos polo que goberna de REXENTE a súa nai Mª Cristina.

Dase unha guerra entre os partidarios de que a Coroa pasase a mans do irmán de Fernando chamado Carlos, termina a 2ª GUERRA CARLISTA co CONVENIO DE VERGARA. Destacou o xeneral isabelino ESPARTERO.

Mª Cristina comeza a gobernar co ESTATUTO REAL de 1834, que era unha carta outorgada, en 1837 xura unha nova Constitución.

En 1840 goberno de Espartero, con 13 anos Isabel II pasa a gobernar.

Durante o seu reinado tivo triunfo o liberalismo fronte ao absolutismo. Os liberais estaban divididos en Moderados e progresistas.

Importante o proceso de DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.- que as terras da Igrexa e municipios puideran ser privatizadas para explotalas.

SEXENIO DEMOCRÁTICO

1868, a REVOLUCIÓN GLORIOSA derroca a Isabel II. Varios períodos nos seis anos seguintes:

1.-Revolucionario e constituínte. Constitución de 1869

2.-Procura dun rei - Amadeo I de Savoia

3.- Monarquía de Amadeo I - con dúas tendencias: constitucionalistas e radicais (progresistas) e por outra banda carlistas, alfonsinos e republicanos que se uniron para derrocar ao rei.

4.´- República Federal-1ª República. Aínda que a guerra de Cuba e a 3ª Guerra Carlista desestabilizaron o período.

República Autoritaria- Golpe de Estado do Xeneral Serrano e imposición do poder de maneira autoritaria. Pronunciamento e restauración do poder dos BORBÓNS-Alfonso XII