UNIDADE 2     FRENCH REVOLUTION

QUE TEDES QUE SABER ?

 XHB2.1.1. Sopesar as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.

 XHB2.1.2. Recoñecer, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as.

 XHB2.2.1. Redactar    unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII e da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

 XHB2.2.3. Discutir as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.


PALABRAS CLAVE

Revolución americana / Independencia das Colonias / Conflito dos impostos /Paz de Versalles/ Tea Acts/ Motín do Té de Boston/ Declaración de Independencia.

Antigo Réxime/ Estados Xerais/ 3-er Estado/ Cadernos de queixas 

Asemblea Nacional / Asemblea Constituínte / Bastilla

Decreto de abolición dos dereitos feudais/ sufraxio censitario /Asemblea Lexislativa / Moderados

Convención Nacional/ Xirondinos (republicanos moderados)/Xacobinos (republicanos radicais-montañeses)

Primeira Coalición (absolutismo) /La Vendée

Tribunal Revolucionario/ Comité de Salvación Pública/ Lei de sospeitosos

Directorio/ Revolta de Vendimiario/ Segunda Coalición (absolutismo)

Golpe de Estado do 18 de Brumario

Restauración

Onda revolucionaria (1820-1848)

Nacionalismos -Unificadores (Italia/Alemania)-Disgregadores (Bélxica/Grecia)


Actividade motivacional.

 Investigando dende Lady Gaga "Principais sucesos da revolución francesa"

CONCEPTOS CLAVE

Monarquía Absoluta

Luís XIV

O Palacio de Versailles (PARÍS)

Antecedentes da revolución francesaLuís XVI Maria Antonieta (Trailer) nesta película podedes ver como vivían os monarcas franceses mentras o pobo morría de fame.

Desencadeantes previos a revolución. 

CAUSAS

Ishikawa

ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA