About me

"Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad,

un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad" Winston Churchill

Rosa González Roca

Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación. Sección Filosofía, Universidade de Santiago de Compostela

Cursos de doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela. Especialidade ética e filosofía política.

 Master en Servizos Culturais pola Universidade de Santiago de Compostela. 
Habilitada como Educadora Social polo Colexio de Educadores Sociais de Galicia. 


Traballo como profesora de Ciencias Sociais: Xeografía e Historia, Filosofía no Colexio PP. Escolapios de Monforte de Lemos.

ESTE BLOG FOI CREADO CON FINS EDUCATIVOS, RECOLLENSE TRABALLOS INTERESANTES DOUTRAS PERSOAS, SE ALGUÉN NON QUERE QUE SE EMPREGUEN QUE ENVÍE UN CORREO A  rosagroca@gmail.com 

O CONTIDO ELIMINARASE DE INMEDIATO. 

Consideracións Metodolóxicas

Estas consideracións constitúen a miña forma de pensar, actuar e ensinar aos meus alumnos.

 A cousa máis importante, é ensinar mais tamén ensinar a dubidar do aprendido, é dicir fomentar nos alumnos a capacidade crítica e creativa que pode dar lugar a posibles cambios nas estruturas, sobre todo cando estas non están a funcionar.

O principal obxectivo da educación ten que ser que as persoas sexan capaces de facer cousas novas, e non simplemente repetir o que estudan (Piaget)

É imprescindible fomentar o interese polo estudado, sempre dende o exemplo e dende as actividades. Para iso é necesario organizar previamente as ferramentas que posibiliten incrementar a motivación. O carisma do profesor é tamén unha boa motivación aínda que non se programa, contaxiar o interese é imprescindible para lograr unha motivación.

Tamén a educación en valores: alegría, entusiasmo, participación, implicación, respecto polas diferenzas, lealdade, espírito crítico son fundamentais para lograr alumnos implicados coa sociedade e cos demais.

Imprescindible cos alumnos vexan a utilidade dos coñecementos, como o estudo do pasado permite entender o presente, a realidade máis inmediata.

O cine é unha forma inmellorable de acercar os contidos aos alumnos, traballarei con trailers e películas, incluso cancións aínda que a totalidade dunha película, por problemas de tempo pode ser vista na casa.

O alumno ten que participar o máximo posible na aula, aprender facendo, "aprendese moito máis cando menos se explica, e máis se practica". Isto obriga a que busque estratexias que permitan reducir ao mínimo o tempo de explicación e deixar máis tempo para o traballo autónomo ou guiado na clase ou na casa.

Os alumnos teñen unha historia persoal que é necesario considerar para poder chegar ata eles e respectalos dentro das súas propias diferenzas. É necesario acompañalos, querelos, axudalos e tolerar as peculiaridades propias da idade. "Non trato aos meus alumnos coma aos meus fillos, trato aos meus alumnos como me gustaría que tratasen aos meus fillos".

Por último todo isto ten significado se temos en conta os verdadeiros protagonistas do proceso de aprendizaxe que son os propios alumnos. Para rematar déixovos cunha cita do meu filósofo favorito:

Eu non podo ensinarvos nada, só podo axudarvos a buscar o coñecemento dentro de  vos mesmos" Sócrates, século IV a. C

Uso do portfolio para Ciencias Sociais. O Portfolio como ferramenta de traballo en secundaria

"Sólo podemos realizar aquello que hemos imaginado haber realizado" Roberto Aguado.