UNIDADE 1 ESPAZO E SOCIEDADE

Xeografía Física- CONTINENTES

Xeografía Política-PAÍSES DO MUNDO

CONTIDOS FUNDAMENTAIS

A xeografía é unha ciencia útil. 

O traballo do xeógrafo

As 3 ramas da xeografía: Física, Humana e rexional.

Os ámbitos de estudo da xeografía.

Humbolt o pai da xeografía moderna.

O mapa. Os cartógrafos e a cartografía.

SIX

padróns espaciais e modelos preditivos

PETERS contra MERCATOR. 

Traballo individual obrigatorio:

Mapa mental da Unidade 1

 Portfolio: 

* Que aprendiches neste tema que non sabías?

* Que aspectos que aprendiches da xeografía poden ser útiles para a túa vida?

Prazo de entrega: 31 de outubro (Non se recollerán traballos fora desa data)