UNIDADE 10 RENACEMENTO E REFORMA

RENACEMENTO

Características xerais do Renacemento- Volta a Antigüedade (Grecia /Roma)- Búsqueda da Beleza- Rexeitamento do Gótico (polas desproporcións)- MECENAS persoas que pagan aos artistas para que fagan as obras de arte. 

                                      Quattrocento                                                                          Cinquencento 


Século                            Século XV                                                                                   Século XVI
Cidade máis influente        FLORENCIA                                                                               ROMA 

LEONARDO DA VINCI

REFORMA