UNIDADE 8 As primeiras civilizacións: MESOPOTAMIA E EXIPTO(Tema 10 do libro)

PALABRAS CLAVE

Mesopotamia- excedente- leis-impostos-intercambio cultural-faraón-funcionario-labrego-sacerdote-escravo-astronomía-arxila-incisión-cuneiforme-pictográfica-ideográfica-alfabeto-fenicios-escriba-awilum-muskhenum-wardu-Anu-cigurats-Gilgamesh-Código de Hammurabi-exvoto-relevo-Gudea de Lagash

Os Sumerios, os primeiros pobos de MESOPOTAMIA

Mesopotamia, Terra entre ríos

EXIPTO, O país do Nilo

Exercicios sobre Exipto

1. Relaciona os seguintes conceptos coa súa descrición correspondente.

Desheret/   Alto Exipto/   Civilización exipcia/   Baixo Exipto/   Kemet

Terra negra, moi fértil para a agricultura.

Localizado ao norte, xunto á desembocadura do Nilo.

Foi unha das civilizacións máis importantes da Antigüidade.

Situado ao sur. Trátase dun estreito val fluvial.

Terra vermella, propia dos terreos áridos do deserto.

2. Contesta a seguinte pregunta: Por que o ritmo de vida en Exipto estaba marcado polo río Nilo?


3. Completa as oracións.

a. Os labregos eran ....................., é dicir, vivían dos produtos que obtiñan co seu traballo. Destacaba o ................................., cos que se facía pan. Tamén tiñan ................................., dos que obtiñan ovos, leite, carne e peles.

b. Os labregos exipcios vivían en ....................., nas que se intercambiaban produtos mediante o ....................., posto que non había ......................

c. A maior parte da terra era propiedade do ....................., e os labregos que as traballaban tiñan que pagar un ................................. tras a colleita.

4. Indica o nome dos oficios de Exipto relacionados co proceso de elaboración do pan. Explicaos.


O Faraón TUTANKAMÓN - A MALDICIÓN DE TUTANKAMON

 O LIBRO DOS MORTOS

O PROCESO DE MOMIFICACIÓN DOS EXIPCIOS

Vasos canopos

British  Museum

Que símbolos Exipcios atopades no corto?