UNIDADE 4 OS CONTINENTES

Que tedes que aprender neste tema?

  • XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
  • XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.
  • XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.
  • XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.
  • XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais.

Continentes

Repasa cos xogos o que traballamos na aula.

Exercicios para preparar o exame

  1. África - Sinala 

Atlas, Sahara, Drakensberg, Península de Somália, Oceano Atlántico, Oceano Pacífico, Madagascar, Golfo de Guinea, Nilo e Congo.

2. Di o nome do continente ao que pertencen: 

ATLAS

MONTAÑAS ROCHOSAS

AMAZONAS

KILIMANXARO

MADAGASCAR

NILO

PENÍNSULA DE CALIFORNIA

CÁRPATOS

ANDES

GRAN CHAIRA EUROPEA

3. Sinala América do Norte e do Sur: 

Groelandia,

Península de Iucatán,

Cataratas do Niágara,

Bahia de Hudson,

rio Iukón,

Aconcagua,

Lago Titicaca,

Andes,

rio Amazonas,

Montes Apalaches

4. Sinala - Oceanía 

Australia, Polinesia, río Darling, río Murray, Nova Zelandia, Melanesia, Micronesia, Gran deserto de Area, Gran cordilleira Divisoria, Oceano Pacífico.

5. Sinala- Europa 

Gran Chaira Europea, Cáucaso, Montes Urais, Mar Mediterraneo, Península Escandinava, Illa de Inglaterra, Península Itálica, Península Ibérica, Río Volga

6. Ordea os continentes de Menor a maior.

7. Cal é o continente con clima máis frío da terra? 

8. Cita dous climas de África e dous de Europa.

9. Cita dos seguintes climas cales podemos atopar en América: estepario, polar, alta montaña, desértico, ecuatorial, tropical, Mediterráneo e Oceánico.

10. Sinala que clima nos encontraremos en: Antártida, Sicilia, Illas Baleares, Himalaia, Deserto de Gobi, Siberia Central e Península do Sinaí.