UNIDADE 2 O RELEVO E AS AUGAS DA TERRA

Que tedes que traballar para o exame deste tema?

  • XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.
  • XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes.

PALABRAS CLAVE, CONCEPTOS CLAVE

QUE É O RELEVO?

HISTORIA DA TERRA, A DATACIÓN

DATACIÓN ABSOLUTA/DATACIÓN RELATIVA

ETAPAS DA HISTORIA: ARCAICA, PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA E CUATERNARIA

A TEORÍA DA DERIVA CONTINENTAL

MAPAS MUDOS FÍSICOS PARA PRACTICAR

Unidades de relevo para estudar neste tema:

EUROPA

Montes Urais

Montes Escandinavos

Cárpatos

Península Escandinava

Península Itálica

Península Ibérica

Gran Chaira Europea

Alpes

Pirineos

ASIA
Chaira de Siberia Occidental

Chaira de Siberia Central

Meseta de Mongolia

Deserto de Gobi

Meseta do Tibet

Himalaia

Gran Chaira Chinera

Manchuria

Meseta de Decán

Montes Zagros

Meseta de Arabia

OCEANÍA

Gran Cordilleira Divisoria

ÁFRICA

Atlas

Sáhara

Cúnca do Níxer

Meseta de Abisinia

Macizo Etíope

Cunca do Congo

Gran Val do Rift

Meseta de Bié

Montes Drakensberg

AMÉRICA

AMÉRICA DO NORTE

Montes Brooks

Grandes Chairas

Montes Apalaches

Montañas Rochosas

Meseta de Mexico

AMÉRICA DO SUR

Macizo das Güianas

Cunca do Amazonas

Meseta do Mato Grosso

Cordilleira dos Andes

Patagonia


DIFERENCIAR CONTINENTES E OCÉANOS

CONTINENTES: EUROPA, ASIA, ÁFRICA, AMÉRICA (NORTE E SUR), OCEANÍA E A ANTÁRTIDA

OCÉANOS: ATLÁNTICO, PACÍFICO, INDICO, GLACIAL ÁRTICO E GLACIAL ANTÁRTICO

A Deriva Continental

Teoría da Deriva Continental

MÁIS PALABRAS E CONCEPTOS CLAVE:

AS FORMAS DO RELEVO NA SUPERFICIE E NO FONDO DOS OCÉANOS E DOS MARES


Relevo terrestre:

Montaña

Chaira

Val

Glaciar

Depresión

Outeiro

Cordilleira

Serra

Meseta

Relevo costeiro:

Península

Cabo

Golfo

Illa

Arquipélago

Bahía

Praia

Delta

Acantilado

Litoral

Ría

Fiorde

Relevo oceánico ou submariño

Noiro Continental

Chaira Abisal

Dorsal Oceánica

Fosa Mariña

Plataforma continental


OCÉANO

MAR

TIPOS DE MAR

RÍO-Curso alto, medio e baixo

LAGO- Endóxeno e Esoxeno

AUGAS CONXELADAS- glaciares e casquetes polares

AUGAS SUBTERRÁNEAS- Acuíferos e galerías subterráneas


PROBA TIPO

1. Que é o relevo?

2. Que forzas interveñen na formación do relevo terrestre? Exemplos.

3. Cita 3 unidades de relevo de África, 5 de Europa, 2 de América do Norte, 2 de América do Sur, 1 de Oceanía e 4 de Asia.

4. Sitúa na etapa da historia xeolóxica que corresponda:

4.1 Aparición dos dinosaurios.

4.2 Panxea

4.3 Un grande océano o cubre todo.

4.4 Formaronse as Cordilleiras.

4.5 Reptiles, peixes e prantas habitan a superficie.

4.6 O xeo modelou a superficie terrestre.

5. Que é un estrato sedimentario? Para que tipo de datación serve explíca.

6. Definición de Océano. Escribe o nome dos Océanos.

7. Partes dun río.

8. Definición de Lago. Cita os tipos de lagos que existen.

9. Cita como pode estar a auga en forma de xeo.

10. Explica que é un acuífero e como poden ser as augas subterráneas.