UNIDADE 5 INTRODUCIÓN Á HISTORIA

EVOLUCIÓN

Repaso de números romanos

Fontes históricas

Que é a historia?