UNIDADES DIDÁCTICAS FILOSOFÍA

1ª Avaliación

Unidade 1 De que trata a filosofía?

Unidade 2 Quen son eu?

Unidade 3 O ser humano

Unidade 4 Buscando a verdade

2ª Avaliación

Unidade 5 Perdidos no Universo

Unidade 6 Individuo, socialización e cultura

Unidade 7 Sociedade e Estado

3ª Avaliación

Unidade 8 Somos libres?

Unidade 9 A aventura da creatividade