UNIDADE 6 A ECONOMÍA DE ESPAÑA

Visualizando as relacións económicas globais:

http://viz.ged-project.de/

SPANISH TURISMO

Podes buscar outros símbolos do turismo en España?

Unidade 6 A economía española

As desigualdades territoriais en España

Segundo a EPA, as taxas de paro por comunidades autónomas no mes de xuño do ano 2015 eran as seguintes:

Andalucía: 31 % / Aragón: 17 % / Asturias: 20,2 % / Cantabria: 18,2 % / Ceuta: 24,6 % / Castela e León: 18,5 % / Castela-A Mancha: 27 % / Canarias: 30,3 % / Cataluña: 19,1 % Estremadura: 29,6 % / Galicia: 20 % / Illas Baleares: 16,5 % / Murcia: 24,8 % / Madrid: 17,7 % / Melilla: 36,4 % / Navarra: 12,6 % / País Vasco: 16 % / A Rioxa: 16,4 % / Comunidade Valenciana: 23 %

1. No mapa, colorea as comunidades autónomas segundo a seguinte lenda:

Entre 22,8 % - 27,8 %

Entre 12,6 % - 17,6 %

Entre 17,7 % - 22,7 %

Máis do 27,9 %


2. Responde as seguintes preguntas:

· Que comunidades autónomas teñen as taxas máis baixas de paro?

· Cales teñen as taxas de paro máis elevadas?

· Busca información sobre a porcentaxe de poboación desempregada da túa comunidade autónoma por sectores económicos.

· Que consecuencias teñen para a poboación unhas altas taxas de desemprego?

TURISMO E GASTRONOMÍA

1.- Realiza un informe sobre a relación de destinos turísticos de toda a xeografía española coa oferta gastronómica de cada un deles. Fai especial referencia aos produtos de denominación de orixe.