FILOSOFÍA "Yo no puedo enseñaros nada; sólo puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría". Sócrates.

Que é a filosofía?

Amor pola SABEDORÍA,

ven do grego Filo (Amor) e Sofía (Sabedoría)

CHAMAMOS FILÓSOFO A ALGUÉN QUE BUSCA A VERDADE, E QUE ESTÁ DISPOSTO A REVISAR OS SEUS COÑECEMENTOS PARA DESCARTAR POSIBLES ERROS.

Para que serve a filosofía?

A misión máis importante da filosofía é tornar máis viable a búsqueda da FELICIDADE