UNIDADE 1 DE QUE TRATA A FILOSOFÍA?

PALABRAS CLAVE A ESTUDAR NESTE TEMA

* FILOSOFÍA * ÁPEIRON * ARJÉ * LÓGOS

* SER  * ÁTOMO  * RETÓRICA  * RELATIVISMO

* PALI  * VEDAS * DARSANA * KARMA

* HUMANISMO * EMPIRISMO * ILUSTRACIÓN

* POSITIVISMO * FENOMENOLOXÍA

* HERMENÉUTICA

AUTORES CLAVE:

* TALES DE MILETO * ANAXIMANDRO* ANAXÍMENES* HERÁCLITO * PARMÉNIDES  * DEMÓCRITO * EMPÉDOCLES

* SOFISTAS- Protágoras "O home é a medida de todas as cousas" RELATIVISMO

3 saberes sofistas: 

ORATORIA, 

RETÓRICA,

 ÉTICA vs POLÍTICA

*SÓCRATES "Só sei que non sei nada"

* CONFUCIO, LAO-TSE, BUDA

*ESTOICOS  * EPICUREOS

* AGOSTIÑO DE HIPONA

* SAN TOMÉ DE AQUINO

* DESCARTES

* JOHN LOCKE

* VOLTAIRE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU

* HUME

* IMMANUEL KANT

La filosofía de Occidente vs La filosofía de Oriente

13 consejos de BUDA

https://www.youtube.com/watch?v=HkPpqNcQvDs


Tarefa cooperativa 1

Realizar unha liña do tempo cos autores e as etapas da historia ás que pertencen en grupo base.