Unidade 1 O Antigo Réxime

PALABRAS CLAVE

Idade Moderna

Antigo Réxime

Privilexio

Estamentos Sociais

Monarquía Absoluta

Ilustración/Ilustrados

Logos

Empirismo, racionalismo, liberalismo

Ciencia/Investigación/Método Científico

NEOCLASICISMO

O Neoclasicismo, é unha arte que apareceu no século XVIII, xunto co racionalismo da Ilustración e que cumple a lei do Péndulo (dun extremo ao outro), este arte decántase pola volta estética e moral da antigüidade Clásica.

Tarefa:

The Art Gallery

The Concerte