UNIDADE 2 A ACTIVIDADE ECONÓMICA DA SOCIEDADE

Que é a ECONOMÍA?

A economía e o conxunto de bens, servizos e actividades que constitúen a riqueza dun territorio.

CONCEPTOS CLAVE

Influenza do espazo na economía e viceversa.

XEOGRAFÍA ECONÓMICA

PIB

PIB per cápita

DESIGUALDADES ECONÓMICAS

FASES

SECTORES

AXENTES DA ECONOMÍA

PACTORES DE PRODUCIÓN

IMPACTOS SOBRE O TERRITORIO

QUE É A ECONOMÍA DE MERCADO?

CAPITALISMO

LIBRE COMPETENCIA

LEI DA OFERTA E DA DEMANDA

VANTAXES E DESVANTAXE DA ECONOMÍA DE MERCADO

A NOVA ECONOMÍA VIRTUAL

AS ENERXÍAS DO FUTURO: ENERXÍAS RENOVABLES

INNOVACIÓN E CREATIVIDADE

DA INDUSTRIA AOS SERVIZOS


PAÍSES ATENDENDO AO SEU DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO