UNIDADE 8 OS GRANDES RETOS MEDIOAMBIENTAIS

Palabras clave:

Degradación ambiental

sobreexplotación

contaminación

límites medioambientais

desequilibrios ecolóxicos

desenvolvemento sustentable

Informe Brundtland (1987)

Cumio Mundial sobre Desenvolvemento sustentable

Cumios da Terra

Conferencias sobre o cambio climático

concienciación social

recursos naturais _ renovables/non renovables

Fontes de enerxía renovables

LIXIVIACIÓN

Corroxión

Chuvia ácida

Protocolo de Quioto

Deforestación

desertización