MATERIAL REFORZO SETEMBRO 2019 

Podes entregar o material de reforzo da evaluación ou exame que tes pendente o día do exame de recuperación. Incrementará a nota nun 30% sempre que a nota media do exame alcance o 3´5

Pincha nos cadros negros para descargar o reforzo por avaliacións 

1º ESO 

3º ESO

4º ESO

FILOSOFÍA