CREATIVIDADE

A IMPORTANCIA DA CREATIVIDADE, un aspecto a traballar na aula sempre.

Porque é importante que os rapaces-zas sexan creativos?

Para que nun futuro sexan persoas:

Con ideas, iniciativa, espontaneidade, sentido crítico,madurez, autonomía, sensibilidade, espontaneidade, amosen imaxinación, capacidade de comprensión, intelixencia, orixinalidade, éxito...


Deixar un espazo sempre na aula para a creación, a innovación e o deseño.

As mentes creativas nacen, máis tamén se fan...

A cor vermella fai que nos centremos nos detalles.

A cor azul fai que nos centremos e realicemos mellor as tarefas.