COMO FACER O PORTFOLIO 3º ESO?

Presentación do alumno

Breve redacción describindo a súa vida, afecións, amizades, preferencias etc...

Unidade 1

Respostar a dúas preguntas de metacognición

1. Que aprendiche do tema 1?

2. Que podes empregar para a túa vida?

Mapa mental do tema. Fotografías.

Unidade 2

Mapa mental do tema. Fotografía.

Unidade 3

Esquema das actividades agrarias. Fotografía.

Unidade 4

Países Industrializados. En Transición. Non industrializados. Mapas de países. Podedes empregar diferentes cores.

2ª Avaliación

Unidade 5 A xeografía dos servizos/ Unidade 6 A economía española

1. Respostar ás preguntas de metacognición

1.1. Que podes dicir sobre o feito e aprendido nas unidade 5 e 6?

1.2. Como o fixeches?

1.3. Qué dificultades tiveches?

1.4. Para que crees que serve o aprendido sobre a xeografía dos servizos e sobre a economía española?

1.5. En que outras ocasións pensas que podes empregalo?

2. Subir os esquemas feitos ao blog de Ciencias Sociais, mediante unha fotografía.

3. Fotografiar o folleto turístico e subilo ao blog, indicando as dificultades á hora de realizalo.

Prazo de entrega: 20 de marzo