4º ESO NO FRENTE DA BATALLA

A diferenza entre clases no Antigo Réxime


Os Ilustrados.

Filósofos que basearon as súas ideas en pensadores anteriores como Descartes ou Locke. Defendían o racionalismo e o empirismo. O uso da razón e a experimentación.

Observa os grupos estamentais.

As dúas características fundamentais da sociedade estamental foron:

1.- A existencia de privilexio.

2.- O inmovilismo vertical

Para pensar:

Sería posible para unha persoa do estamento non privilexiado pasar a formar parte do privilexiado?