2ª AVALIACIÓN- UNIDADE 5 A XEOGRAFÍA DOS SERVIZOS

A evolución dos transportes hoxe en día.

As cidades do futuro?

"A XEOGRAFÍA DOS SERVIZOS"

Palabras clave

Sociedade Postindustrial

ESTADO DE BENESTAR

Economía informal

sector terciario

Tecnoloxía

sector financieiro

quen presta os servizos: privados ou públicos

uso ao que se destinan os servizos:

* para empresas

* para o consumidor

* servizos sociais

* servizos de distribución

Segundo a necesidade de cualificación ou non

* Avanzados

* Banais

Localización dos servizos:

* Distritos de negocios

* Administracións públicas

*Comercio e servizos á poboación

áreas comerciais e espazos de ocio

Comercio: Almacenitas e retallistas

Exportacións e Importacións

BALANZA COMERCIAL

Comercio polo miúdo:
* Pequeno Comercio

* Cadeas de distribución

* Franquías

Lugares:

Hipermercados

Centros comerciais

Parques comerciais

INTERNET