UNIDADE 3 O TEMPO E O CLIMA E AS PAISAXES DA TERRA