UNIDADE 7 DESIGUALDADE E COOPERACIÓN

MINIQUEST Un mundo feliz? 


REMATEMOS COA DESIGUALDADE EXTREMA

AS NECESIDADES SANITARIAS E DE EDUCACIÓN

1. Define os seguintes conceptos relacionados coa saúde:

Epidemia:

Pandemia:

Antibióticos:

Sida:

Industria farmacéutica:

Cancro:

2. Tomando como referencia a imaxe da páx. 119, na que se ve un grupo de nenas na escola, fai unha reflexión sobre o difícil acceso á educación da muller nalgúns países do mundo.

VIOLENCIA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Buscar anuncios ou series de televisión que inciten á violencia e comentar que tipo de violencia representan.

PALABRAS CLAVE

Libre competencia

ONG

Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio

FAO

VIH/SIDA

Patente

Guerra

Conflito armado

Tipos de Guerras (guerras entre estados/guerras civís/ Terrorismo)

Violencia e delincuencia

Feminicidio