3º ESO THE CITY CLASS

Actividade Inicial Curso 2016-17:

Visualizar El ala Oeste de la Casa Blanca

Traballo en grupo base cooperativo.

* De que dous tipos de mapas (cartas) fala?

* Cal distorsiona máis á realidade?

* Que problemas presenta isto?